Zapytaj: 535 310 310

Kasetony slim - supercienkie

Kasetonami slim  zwykło nazywać się rozwiązania o grubościach poniżej 10 cm. Grubość kasetonów, opartych zwykle na profilach o szerokościach 10, 13 lub 16 cm, przeważnie podytkowana była oświetleniem jarzeniowym, które potrzebowało trochę miejsca na równe rozproszenie światła pod grafiką. Tę sytuację zmieniła technologia LED otwierająć nam nowe możliwości w projektowaniu kasetonów świetlnych o praktycznie dowolnej grubości.

Jesteśmy w stanie wyprodukować kaseton już o 10 mm (1cm) grubości, świecący równomiernie mocny światłem, także z elementami wycinanymi i odstającymi. Serdecznie zapraszamy do składania zapytań ofertowych.