Zapytaj: 535 310 310

Projekty plakatów

Plakat pełni przede wszystkim funkcje informacyjne. Może być zaproszeniem na jakieś wydarzenie, reklamą danego produktu, informacja o promocji lub promowaniem różnego rodzaju kampanii społecznych. Umieszczany najczęściej na słupach ogłoszeniowych, w witrynach sklepowych, lokalach lub na ulicach w dużo większej formie bilboard'u. Ważne jest by zwięzły przekaz trafił do jak największej liczby odbiorców. Jako forma reklamy mająca wzbudzić natychmiastowe emocje powinien:
  • przyciągać wzrok
  • dać się zapamiętać
  • posiadać niewiele tekstu

Ponadto ma zawierać: żywe, kontrastujące kolory, odpowiednio dobraną czcionkę - czytelną i w odpowiednim rozmiarze oraz posiadać jeden dominujący element, zwykle graficzny. Zlecając naszej firmie projekt plakatu możesz być pewien, że spełni on wszystkie powyższe aspekty, a dodatkowo będzie stylowy i efektywny. Gwarantujemy również doradzctwo i nieskończoną ilość poprawek, aż do pełnej akceptacji projektu.


Koszt projektu plakatu: 250 zł netto
W cenie: nielimitowana ilość poprawek